9 found.
Sort by:

Barnawa,Kaduna South,Kaduna., Kaduna, Kaduna

8 Commercial For Sale. 1 br / 1 ba

Barnawa,Kaduna South,Kaduna., Kaduna, Kaduna

55 Duplex For Sale. 4 br / 4 ba

Barnawa,Kaduna South,Kaduna., Kaduna, Kaduna

55 Duplex For Sale. 4 br / 4 ba

Barnawa,Kaduna., Kaduna, Kaduna

100 Duplex For Sale. 4 br / 3 ba

G.R.A Barnawa,Kaduna., Kaduna, Kaduna

19,000,000 Land For Sale.

G.R.A,Barnawa,Kaduna South,Kaduna., Kaduna, Kaduna

40,000,000 Bungalow For Sale. 7 br / 5 ba

Barnawa,Kaduna South,Kaduna., Kaduna, Kaduna

40,000,000 Bungalow For Sale. 4 br / 5 ba

G.R.A Barnawa,Kaduna., Kaduna, Kaduna

60,000,000 Duplex For Sale. 7 br / 5 ba

Kaduna North G.R.A,Kaduna., Kaduna, Kaduna

4,000,000,000 Estate For Sale.